Instytuty badawcze

Instytut Maszyn Matematycznych

Instytut Maszyn Matematycznych

Nazwa firmy: Instytut Maszyn Matematycznych Adres: ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa Telefon: +48 22 621 78 17 Fax: +48 22 629 92 70 E-mail: sekretariat@imm.or.pl Dyrektor: dr inż. Marek Hołyński Osoba do kontaktu: dr...
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG – Instytut Technik Informacyjnych – zajmujący się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Jest realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska.