XI Europejski Kongres Gospodarczy / XI European Economic Congress

W dniach 13-15 maja 2019 roku odbywa się w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) oraz kolejna edycja European Start-up Days jako wydarzenie towarzyszące. Kongres jest największą imprezą gospodarczą Europy Centralnej, a jego zakres obejmuje wiele sesji, debat oraz spotkań. Wśród tematów
Czytaj dalej XI Europejski Kongres Gospodarczy / XI European Economic Congress

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Informujemy Państwa, że do dnia 8 maja 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Osi priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono łącznie 1,5 mld. zł w ramach trzech konkursów.
Dofinansowanie można otrzymać na projekty o wartości od

Czytaj dalej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Konkurs NCBiR – Projekty Aplikacyjne

Informujemy Państwa, iż trwa nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach  Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego POIR, Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”.

Więcej informacji w zakresie konkursu znajdziecie Państwo poniżej:

Czytaj dalej Konkurs NCBiR – Projekty Aplikacyjne