Konkurs PARP – 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Informujemy Państwa o nowym konkursie organizowanym przez PARP, gdzie przyznanych może być 100 równorzędnych nagród. Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę 20.000 zł na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe. Celem konkursu jest

Czytaj dalej Konkurs PARP – 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Konkurs ŚCP – Inwestycje w MŚP / Wsparcie bezzwrotne

Informujemy Państwa, iż trwa nabór do konkursu „Inwestycje w MŚP” prowadzonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” (III Filar). ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, owacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”. Wsparcie mogą uzyskać firmy z sektora MŚP w celu ..

Czytaj dalej Konkurs ŚCP – Inwestycje w MŚP / Wsparcie bezzwrotne

Cyberbezpieczeństwo przemysłu I – Otwarte Posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4.0


Zapraszamy Państwa na Otwarte Posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej pn. Cyberbezpieczeństwo przemysłu I w formie webinarium, które odbędzie się dnia 12 maja 2020 r. Spotkanie ..

Czytaj dalej Cyberbezpieczeństwo przemysłu I – Otwarte Posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4.0