OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

logotyp_final_500px[ict logo]

W tym miejscu będziemy dla Państwa publikować ogłoszenia i komunikaty dla Akcjonariuszy.

Wezwanie nr 5
do złożenia dokumentów akcji w spółce Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.

Opublikowano: 23.12.2020 r.

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. (dalej: „Spółka”) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce, pod adresem ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, wszystkich dokumentów akcji serii w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.”

Pełna treść wezwania do pobrania : 2020_12_17 Wezwanie nr 4 Dematerializacja CNP ICT

 

***

Wezwanie nr 4
do złożenia dokumentów akcji w spółce Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.

Opublikowano: 23.11.2020 r.

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. (dalej: „Spółka”) wzywa akcjonariuszy do  złożenia w Spółce, pod adresem ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, wszystkich dokumentów akcji serii w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę  elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.”

Pełna treść wezwania do pobrania : Wezwanie nr 4 Dematerializacja akcji CNP ICT 2020_11_19

 

***

Wezwanie nr 3
do złożenia dokumentów akcji w spółce Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.

Opublikowano: 04.11.2020 r.

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. (dalej: „Spółka”) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce, pod adresem ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, wszystkich dokumentów akcji serii w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.”

Pełna treść wezwania do pobrania : Wezwanie nr 3_Dematerializacja akcji CNP ICT 2020_11_04

 

***

Wezwanie nr 2
do złożenia dokumentów akcji w spółce Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.

Opublikowano: 15.10.2020 r.

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. (dalej: „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy”.

Pełna treść wezwania do pobrania :  Wezwanie nr 2_Dematerializacja akcji CNP ICT 2020_10_15

 

***


Wezwanie nr 1
do złożenia dokumentów akcji w spółce Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.

Opublikowano: 28.09.2020 r.

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. (dalej: „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy
w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy”.

Pełna treść wezwania do pobrania : Wezwanie nr 1_Dematerializacja akcji CNP ICT 2020_09_28