Rada Śląskiego Klastra ICT

Zgodnie z paragrafem 5 ust.5 Regulaminu Śląskiego Klastra ICT, Zarząd Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT, Koordynatora Śląskiego Klastra ICT, powołał w dniu 3 października 2018 r. Radę Klastra w składzie:

  • Jerzy Gałuszka – Przewodniczący Rady
  • Piotr Wojtas
  • Leszek Żychoń

Rada Klastra jest organem doradczym dla Koordynatora Klastra. Składa się ona z minimum trzech członków. Kadencja Rady trwa cztery lata.