Konkurs PARP – 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Informujemy Państwa o nowym konkursie organizowanym przez PARP, gdzie przyznanych może być 100 równorzędnych nagród. Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę 20.000 zł na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe. Celem konkursu jest

popularyzacja innowacyjnych rowiązań w gospodarce i społeczeństwie oraz dodatkowo upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana zCovid-19.

Dla kogo jest przewidziany konkurs:

Firmy z sektora MŚP, które :
– zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego albo
– są planowane do wdrożenia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku konkursowego.

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów:

 • automatyzacja procesów w firmie;
 • praca zdalna;
 • – wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;
 • – wykorzystanie sztucznej inteligencji;
 • – cyberbezpieczeństwo;
 • – e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);
 • – obsługa klienta przez Internet;
 • – zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;
 • – analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data);
 • – marketing internetowy;
 • – wykorzystanie technologii mobilnych.

Zgłoszenia od 4 do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji możecie Państwo odnaleźć na stronie Organizatora Konkursu w poniższym linku : https://www.parp.gov.pl/component/site/site/100-najlepszych-projektow-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji-w-firmie

Dla Uczestników Śląskiego Klastra ICT oferujemy pomoc na preferencyjnych warunkach w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu.
Wszystkim zainteresowanym Klastrowiczom udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie zasad przygotowania dokumentacji wnioskowej i kwalifikowalności kosztów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: projekty@ict-silesia.pl