Konkurs NCBR GameINN-IV

Rozpoczęto nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GameINN . Główne obszary tematyczne konkursu to :

  • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo ;
  • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania ;
  • zastosowania Sztucznej Inteligencji ;
  • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji ;
  • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online ;
  • narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier

Termin naboru wniosków : 16 grudnia 2019 r.–17 kwietnia 2020r. (do godziny 16:00).

Dla kogo przewidziano konkurs :

  • przedsiębiorstwa
  • konsorcja przedsiębiorstw
  • konsorcja naukowo-przemysłowe (max. 3 podmioty w tym 1 przedsiębiorstwo). Liderem jest przedsiębiorstwo.

Więcej informacji w zakresie konkursu znajdziecie Państwo w linku bezpośrednio do strony organizatora konkursu https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-2-2019/

 

Dla Uczestników Śląskiego Klastra ICT oferujemy pomoc na preferencyjnych warunkach w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu.
Wszystkim zainteresowanym Klastrowiczom udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie zasad przygotowania dokumentcji wnioskowej i kwalifikowalnosci kosztów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: projekty@ict-silesia.pl