Konkurs ŚCP – Inwestycje w MŚP / Wsparcie bezzwrotne

Informujemy Państwa, iż trwa nabór do konkursu „Inwestycje w MŚP” prowadzonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” (III Filar). ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, owacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”. Wsparcie mogą uzyskać firmy z sektora MŚP w celu ..

utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc prac.

Kto może uzyskać wsparcie : przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Dofinansowanie max. – 85%

Max. wartość wsparcia – 800 000 zł

Wnioski składać można – do 23.06.2020 r.

Więcej informacji w zakresie konkursu oraz pełną dokumentację konkursową znajdziecie Państwo w linku bezpośrednio do strony organizatora konkursu http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/527

Dla Uczestników Śląskiego Klastra ICT oferujemy pomoc na preferencyjnych warunkach w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu.
Wszystkim zainteresowanym Klastrowiczom udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie zasad przygotowania dokumentacji wnioskowej i kwalifikowalności kosztów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: projekty@ict-silesia.pl