RODO 2-dniowe

 

PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO (2-DNIOWEGO)

 

Tytuł szkolenia: „Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych (RODO)”.

Odbiorcy: Pracownicy przedsiębiorstw mający do czynienia z danymi osobowymi.

Organizator: Centrum Kompetencji „Bezpieczeństwo Informacji”.

Miejsce szkolenia: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, ul. Leopolda 31.

Czas trwania: 2 dni.

Materiały: Materiały dydaktyczne drukowane oraz prezentacje na nośniku magnetycznym.
Szablony ułatwiające prowadzenie analizy ryzyka.
Program audytu ODO w przedsiębiorstwie.

Cena szkolenia: 1200 złotych
Możliwość dofinansowania 80% wartości szkolenia dla Uczestników z MŚP z terenu Województwa Śląskiego.
20% zniżki dla przedstawicieli Uczestników Śląskiego Klastra ICT biorących udział w szkoleniu.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA (DZIEŃ 1):

Godz. 9.00-12.00 – Bezpieczeństwo Informacji w przedsiębiorstwie

 • Informacja w przedsiębiorstwie;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI;
 • Analiza ryzyka, mapa ryzyka;
 • Zagrożenia i podatności;
 • Ciągłość działania – podstawowe informacje;
 • Przegląd systemów zarządzania opartych o normy ISO;
 • Plan wdrożenia systemu SZBI;
 • Tworzenie deklaracji stosowania;
 • Zasady audytu;
 • Działania korygujące.

Godz. 12.00-12.30 – Przerwa kawowa

Godz. 12.30-15.00 – RODO – Najważniejsze zmiany w obszarze ochrony danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679)

 • Najważniejsze przepisy prawa i definicje w ODO;
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwach;
 • Najważniejsze zasady, role i terminy w przetwarzaniu danych osobowych;
 • Inspektor Ochrony Danych – status, zadania.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA (DZIEŃ 2):

Godz. 9.00-12.00 – RODO – Procesy przetwarzania danych osobowych

 • Obowiązek informacyjny;
 • Szacowanie ryzyka i ocena skutków;
 • Rejestr czynności przetwarzania.

      Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie;
 • Prawa osób, których dane dotyczą;
 • Ochrona danych osobowych w procesach biznesowych.

      Kodeks postępowania w sprawie danych osobowych

Godz. 12.00-12.30 – Przerwa kawowa

Godz. 12.30-15.00 – System zabezpieczenia danych osobowych w przedsiębiorstwie – warsztaty

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Ilość miejsc ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń.