Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj dalej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

TRZY DNI INSPIRACJI DLA INNOWACJI

hasłem VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Tegoroczna edycja EKMŚP odbędzie się w dniach 10 – 12 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Trwa rejestracja uczestników. Aby wziąć udział w wybranych wydarzeniach wystarczy wypełnić formularz rejestracji na stronie www.ekmsp.eu.

Czytaj dalej VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Historii Komputerów i Informatyki a Muzeum Techniki

Uznając potrzebę aktywizacji działań pozwalających zachować dla przyszłych pokoleń świadectwa rozwoju informatyki światowej i polskiej Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, członek Klastra, oraz Muzeum Techniki w Warszawie podpisały 23.06.2016 r. porozumienie zacieśniające współpracę

Czytaj dalej Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Historii Komputerów i Informatyki a Muzeum Techniki

Zapraszamy na konferencję ” Klastry na Śląsku – możliwości rozwoju i najlepsze praktyki”

Miło nam poinformować, iż bierzemy udział w konferencji pt. „Klastry na Śląsku – możliwości rozwoju i najlepsze praktyki”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 maja 2011 r. w godzinach 10:00 – 15:40 w Euro-Centrum S.A. przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach.

Konferencja jest spotkaniem realizowanym w ramach przedsięwzięcia PARP „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele polskich oraz zagranicznych klastrów. Równolegle z konferencją odbywać się będą targi, na których klastry z regionu zaprezentują swoją działalność. W trakcie konferencji i targów dystrybuowane będą katalogi promujące członków klastrów śląskich. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa w konferencji