CNP ICT S.A.

Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
tel. +48 32 200 00 66
e-mail: ict@ict-silesia.pl

NIP: 5472116451

REGON: 24149156300000

KRS: 0000572053
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:  1 421 200,00 zł opłacony w całości