Szczęśliwych Świąt i Nowego Roku

Pogodnych i radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Państwu:

Zespół Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT S.A. – Koordynator Śląskiego Klastra ICT.