Zmiana nazwy i siedziby koordynatora klastra

Informujemy, że w dniu 19 października 2012 roku koordynator klastra złożył wniosek do KRS o zmianę nazwy firmy na Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT sp. z o.o.  Zmianie ulegnie także miejsce siedziby klastra – z Bielska-Białej na Katowice.

Dodaj komentarz