Zmiana adresu Koordynatora Klastra

Nastąpiła zmiana siedziby Koordynatora Klastra – Centrum Naukowo – Przemysłowego ICT S.A.

Obecny adres to:

40-186  Katowice

ul. Karoliny 4

Pozostałe dane Koordynatora nie uległy zmianie.