Zapraszamy do udziału w konferencji Biometria 2014

Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnika Warszawska serdecznie zapraszają do udziału w jedenastej edycji konferencji naukowej BIOMETRIA.

Konferencja Biometria – w tym roku już jedenasta – organizowana jest od 2000 r. i jest jedyną ogólnopolską konferencją poświęconą w całości zagadnieniom biometrycznego rozpoznawania tożsamości. Jej celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć polskich naukowców, omówienie postępów w implementacji metod biometrycznych, jak również integracja środowiska badaczy zajmujących się zagadnieniami biometrii. Organizatorami Konferencji są Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnika Warszawska przy współpracy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i NASK. Patronat nad tegoroczną Konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Tematyka konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia związane z biometrycznymi metodami rozpoznawania tożsamości, w tym metodologią, zastosowaniami biometrii, a także aspektami prawnymi i społecznymi biometrii.

Do przedstawienia swoich prac zapraszamy wszystkich naukowców zajmujących się problemami biometrii. Wraz ze zgłoszeniem prezentacji prosimy o dostarczenie jej krótkiego streszczenia. Zapraszamy również firmy zajmujące się biometrią do prezentacji swoich produktów na stoiskach wystawowych. Streszczenia prezentacji, a także slajdy – za zgodą Autorów – będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Artykuły będące rozwinięciem prezentacji konferencyjnych będą zarekomendowane do druku w czasopiśmie naukowym punktowanym przez MNiSW.

Terminarz:

3 listopada 2014 r. – zgłoszenie prezentacji, zgłoszenie uczestnictwa firm
10 listopada 2014 r. – powiadomienie o akceptacji
24 listopada 2014 r. – przekazanie materiałów (slajdy) do prezentacji

Zgłoszenia prezentacji i stanowisk wystawowych:

Zgłoszenia prezentacji oraz stanowisk wystawowych są przyjmowane drogą elektroniczną: biometria2014@imm.org.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane telefonicznie: 660 333 443 lub 22 621 84 41 w. 354.

Opłaty konferencyjne:

udział w konferencji jest bezpłatny
zapraszamy przedsiębiorstwa zajmujące się biometrią do promowania swoich produktów (zob. Oferta uczestnictwa dla przedsiębiorstw)’

Więcej informacji na stronie konferencji: www.biometria2014.imm.org.pl

Dodaj komentarz