Zapraszamy na konferencję Śląskiego Klastra ICT

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Śląskiego Klastra ICT. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie chęci udziału mailowo do 27 maja 2014 r pod adresem konferencja@ict-silesia.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

stopka klaster pr
PLATFORMA INFORMACYJNA
W SEGMENCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

KONFERENCJA ŚLĄSKIEGO KLASTRA ICT

30 MAJA 2014 r.

aula budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5

PLATFORMA INFORMACYJNA
W SEGMENCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

KONFERENCJA ŚLĄSKIEGO KLASTRA ICT 30 MAJA 2014 r.

aula budynku Centrum Nowoczesnych Technik Informatycznych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5

Blok wprowadzający

9.00 – 9.05 Powitanie

9.05 – 9.15 Wystąpienie przedstawiciela Wojewody Śląskiego

9.15 – 9.25 Innowacyjny potencjał Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie transportu i logistyki, prof. UE dr hab. Robert Tomanek (Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

9.25 – 9.40 Prezentacja doświadczeń w zakresie integracji gospodarki zarządzania przestrzennego, transportu i komunikacji w woj. dolnośląskim, dr Maciej Borsa (Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu)

9.40 – 9.55Śląska specyfika – rozproszenie informacji i danych u gestorów i zarządców, Piotr Trybuś(Śląski Klaster ICT – INKOM)

9.55 – 10.10Projekt platformy SK ICT, Leszek Żychoń (Śląski Klaster ICT – Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT)

10.10 – 10.25 Dlaczego warto agregować informacje – jakie zyski z powstania platformy będzie miała administracja?,

Jan Gregorowicz (Śląski Klaster ICT – INKOM)

10.25 – 10.40Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w administracji publicznej, prof. Andrzej Białas (Śląski Klaster ICT – ITI EMAG)

Blok – rozwój transportu

11.30 – 11.45 – Wpływ zagrożeń geodynamicznych na planowanie przestrzenne i rozwój systemu transportowego, prof. dr hab. inżKazimierz Kłosek (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach).

11.45 – 12.15 – Przyszłość transportu miejskiego w konurbacji górnośląskiej na podstawie prac zespołu Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego , Romuald Gacka (Śląski Klaster Transportu Miejskiego).

12.15 – 12.30 – Rola i zakres danych wejściowych w raportowaniu środowiskowym ciągów komunikacyjnych, drRafał Żuchowski (Biuro Ochrony Środowiska Ekosound)

Blok – planowanie przestrzenne

13.15 – 13.30 – Badania geograficzne na rzecz wiedzy o komponentach przestrzeni regionu i jej zmianach,

dr Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski)

13.30 – 13.45 – System wspomagania decyzji wykorzystujący zasoby informacji przestrzennej na przykładzie OPI-TPP,

Adam Hamerla(Główny Instytut Górnictwa)

13.45 14.00 – Doświadczenia zastosowania GIS w interdyscyplinarnych projektach naukowo- badawczych, platformach i sieciach w kontekście Platformy Informacyjnej, dr inż. arch. Justyna Gorgoń (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)

14.00 – 14.15 – Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWIC , dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)

Podsumowanie

14.3015.00 – Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji

 

stopka final

Pobierz program konferencji:

Pobierz dokument (PDF)

Dodaj komentarz