Wynik konsultacji Kierunków Działań Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie dokument Kierunki Działań Strategicznych w obszarze informatyzacji usług publicznych uwzględniający zgłoszone uwagi. Można się również zapoznać ze wszystkimi zgłoszonymi  w trakcie konsultacji uwagami.

Informacja na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/kierunki-dzialan-strategicznych-ministra-cyfryzacji-w-obszarze-informatyzacji-uslug-0

Uwagi zgłoszone do dokumentu

Link (docx)
Link (odt)

Dokumenty