Wydłużony czas składania wniosków w niektórych konkursach RPO WSL

W związku ze stwierdzonym czasowym ograniczeniem wnioskodawcom, dostępu do systemu informatycznego generującego wnioski o dofinansowanie, wydłużone zostały terminy naborów dla konkursów kończących się na przełomie października i listopada br.

Nabory projektów, w których terminy na złożenie wniosków mijają odpowiednio – 30 października oraz 3 listopada br. – zostały wydłużone ze względu na stwierdzone czasowe ograniczenie w dostępie do systemu informatycznego generującego wnioski o dofinansowanie.

Stosownie do poszczególnych naborów, terminy ich zakończenia zostały przedłużone o trzy dni robocze w stosunku do pierwotnie planowanej daty, określonej w regulaminie konkursu.

Tak więc, dla konkursów ogłoszonych w ramach Działań: 12.1.1; 12.1.2. – aktualny termin zakończenia naboru został ustalony na 4 listopada br.

Natomiast, dla konkursów ogłoszonych w ramach Działań: 11.4.3; 11.3.; 7.4.2; 7.3.3 – aktualny termin zakończenia naboru został ustalony na 6 listopada br.

Źródło: rpo.slaskie.pl