Współpraca z Klastrem IT ze Szczecina

W dniu 15 września br. podpisana została umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie, koordynatorem Klastra IT w Szczecinie.

 

 

 

Współpraca obejmie przede wszystkim realizację wspólnych projektów B+R związanych z technologiami informatycznymi, a także organizowanie okresowej wymiany pracowników i studentów pomiędzy instytutami i uczelniami a przedsiębiorcami wchodzącymi w skład Śląskiego Klastra ICT i Klastra IT.

Firmy szczecińskiego klastra współpracują już od 2007 roku, a sam klaster sformalizował swoją działalność w 2011 r. Obecnie zrzesza 70 firm z województwa zachodniopomorskiego. Członkowie klastra prowadzą działalność w różnych sektorach branży informatycznej: oprogramowania, multimediów, sieci telekomunikacyjnych oraz outsourcingu IT.

Strona klastra:

http://www.klaster.it/pl/

Dodaj komentarz