Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Informujemy Państwa, że do dnia 8 maja 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Osi priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono łącznie 1,5 mld. zł w ramach trzech konkursów.
Więcej informacji na temat dofinansowania projektów

można odnaleźć na na stronie organizatora konkursu pod linkiem https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56970:159-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-konkursach-badania-na-rynek