WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

Stowarzyszenie WIOSNA znane z takich projektów jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI rozpoczyna nowy projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, w którym poszukuje innowatorów społecznych. II tura rekrutacji w projekcie rozpoczyna się już 7 sierpnia i potrwa do 6 września 2017 roku.

Czy wiedzą Państwo, że 43% osób młodych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie może znaleźć pracy z powodu braku doświadczenia zawodowego? A niepełnosprawność jest  powodem niepodejmowania pracy dla blisko 25% osób biernych zawodowo? Z kolei wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 l. w Polsce jest jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej?

By rozwiązać te problemy Stowarzyszenie WIOSNA przy współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, który skupia się na poszukiwaniu innowatorów społecznych zmieniających rynek pracy w naszym kraju.

W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz impuls do działania i zmiany warunków panujących na rynku pracy.

Innowatorzy w ramach projektu mogą otrzymać między innymi:

–  wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości do 80 000 zł,

–  pomoc ekspertów,

–  szkolenia specjalistyczne,

–  sesje motywująco-inspirujące,

–  doradztwo indywidualne,

–  wsparcie organizacyjno-techniczne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator .