Weź udział w branżowym audycie ICT

Park Naukowo- Technologiczny Technopark Gliwice sp. z o.o. wraz z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego  realizuje projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W ramach projektu zapraszamy firmy z branży ICT do uczestnictwa w audycie innowacyjno – technologicznym.

Celem audytu jest wskazanie stanu i przyszłych potrzeb przedsiębiorstw ICT w zakresie:

  • współpracy z innymi podmiotami w tym naukowo- badawczymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu,
  • aktywności w obszarze ICT,
  • rozwoju kluczowych kompetencji i umiejętności

aby wypracować najlepsze rozwiązania dla branży ICT w województwie śląskim w nowej perspektywie finansowania środkami UE 2014- 2020   .

Szczegóły udziału w badaniu:

  • udział w audycie jest bezpłatny,
  • audyt obejmuje mikro małe, średnie i duże z terenu województwa śląskiego
  • nie jest udzielana przedsiębiorstwu pomoc de minimis,
  • zostają zachowane zasady poufności pozyskanych informacji,
  • uproszczona procedura zgłoszenia do uczestnictwa w audycie (tylko zgłoszenie) i ksero dokumentów z KRS, CEDG,
  • niedługi czas jego przeprowadzenia (ankieta – ok. 1 godz.), indywidualnie lub wraz z konsultantem z Technoparku.
  • firma otrzymuje potwierdzenia uczestnictwa w audycie.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt z Panem Wojciechem Grzybem – dane kontaktowe na stronie gliwickiego Technoparku.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do projektu (.docx)

Ankieta audytu (.docx)

 

Dodaj komentarz