VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

UWOLNIĆ BIZNES !
hasłem VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tegoroczna VII edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 18 – 20 października 2017 roku. By dołączyć do uczestników siódmej edycji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie http://ekmsp.eu .

Kongres zaistniał już jako zdarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz europejskich wydarzeń gospodarczych, będąc jednocześnie największym spotkaniem firm sektora MŚP. Kongres zyskał uznanie środowisk gospodarczych, biznesowych, naukowych i politycznych na arenie międzynarodowej. Podczas trwania Kongresu zaplanowano wiele sesji panelowych ,warsztatów oraz spotkań, w których będą uczestniczyć eksperci z kraju i zagranicy. Wydarzenie jest polem do dyskusji o szansach i barierach, które stoją przed przedsiębiorstwami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnicy Kongresu podczas kilkudziesięciu paneli tematycznych poruszą kwestie najistotniejsze dla sektora MŚP. Zaplanowano sesje plenarne o tematyce „Cyfryzacja – wyzwania dla europejskiej gospodarki” z udziałem Komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej oraz „Czy jednolity rynek UE rzeczywiście powoduje transfer wiedzy i innowacyjnych technologii w sektorze przemysłu?”. Wraz z zaplanowanymi sesjami plenarnymi zaplanowano Sesję Sejmiku Województwa Śląskiego, Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP oraz Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Uruchomiona zostanie także Strefa Prezentacji oraz Punkty Konsultacyjne z możliwością uzyskania informacji eksperckich w wybranych tematach oraz zorganizowane będą Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO.

Prowadzone rozmowy w sesjach panelowych i warsztatach będą podzielone ścieżki tematyczne:

  • Innowacyjność w Zarządzaniu
  • Prawo i Podatki
  • Rynek Pracy i Edukacja
  • Finansowanie MŚP
  • Marketing
  • Firmy rodzinne
  • Czas wolny
  • Samorządy
  • Automotive
  • Współpraca międzynarodowa

 

Ze szczegółowym programem EKMŚP można zapoznać się na stronie Kongresu lub bezpośrednio pod linkiem z programem EKMŚP.

Wydarzeniem towarzyszącym będą Międzynarodowe spotkania B2B, w ramach których możliwe będzie nawiązanie bezpośrednich relacji z przedstawicielami innych firm zarówno krajowych jak i zagranicznych. Organizatorzy Kongresu zapraszają do poszukiwań partnerów biznesowych już poprzez logowanie na stronie International B2B meeting.

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współgospodarze: Miasto Katowice, Województwo Śląskie, Wojewoda Śląski, Górnośląski Związek Metropolitarny

Główny Współorganizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Patronaty Honorowe: Wojewoda Śląski, Wojewoda Małopolski

Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kontakt dla mediów: Zespół ds. Promocji i PR Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, tel. +48 32 781 48 59, e-mail: komunikacja@rig.katowice.pl

Szczegółowe informacje oraz aktualizacje znajdują się na oficjalnej stronie EKMŚP .