Umowa o współpracy z Mazowieckim Klastrem ICT

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca br. została podpisana umowa o współpracy z Mazowieckim Klastrem ICT.

Umowa obejmuje organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów i technologii oraz wymianę informacji, a także pozyskiwanie i obsługę wspólnych projektów badawczych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. W skład Prezydium Klastra weszli: dr Urszula  Kłosiewicz-Górecka, dyr  Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Zygmunt Dziadkowski, konsultant  projektów restrukturyzacji IT, członek zarządu firmy 3W-studio oraz Mariusz Stachnik wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”.

Mottem przewodnim powstania i działania Mazowieckiego Klastra ICT są słowa James’a Harringto: „Najskuteczniejszą metodą zwiększenia efektywności działania jest skorzystanie z wiedzy i doświadczeń innych.”

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MSP z obszaru metropolitarnego a pozostałą częścią województwa mazowieckiego. Klaster realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki,  telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządów lokalnych z obszaru Warszawy i z terenów poza metropolitalnych.