Umowa o współpracy z klastrem Made in Śląsk

W dniu 12 czerwca br. została zawarta umowa o współpracy z klastrem Made in Śląsk.

Klaster Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych „Made in Śląsk” łączy w sobie przedstawicieli wszystkich przemysłów, których działalność uwzględnia twórczość, produkcję, wytwarzanie, prezentację, nadawanie, wystawiennictwo, dystrybucję i sprzedaż dóbr chronionych prawami autorskimi. Można ująć je w trzy grupy:

  • Usługi biznesu kreatywnego, obejmujące: design, modę, architekturę, nowe media, gry, reklamę, aplikacje mobilne itd.
  • Media i rozrywka, w tym: film, sektor audiowizualny, literatura i dziennikarstwo itd.
  • Sztuka, czyli sztuki performatywne, fotografia, sztuki wizualne, wydarzenia artystyczne itd.

Zapraszamy do odwiedzenia strony klastra: http://madeinslask.pl/

Dodaj komentarz