Umowa o współpracy z Klastrem Biotechnologicznym

W dniu 01 września 2014 r. została podpisana umowa o współpracy z Klastrem Biotechnologicznym.

Koordynatorem Klastra jest firma Petrology sp. z o.o. Klaster został powołany w styczniu 2014 r. Obecnie skupia 15 firm i instytucji, w tym Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej. Klaster Biotechnologiczny to otwarte powiązanie instytucji naukowych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, działających wspólnie w obszarze biotechnologii. Głównym celem jego działania jest opracowanie innowacyjnych produktów i usług z zakresu biotechnologii gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz szeroko pojętej ochrony środowiska, wprowadzanie ich na rynki polski i zagraniczne.

Dodaj komentarz