Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Nazwa instytucji:
Adres: ul. Tańskiego 5; 43-382 Bielsko-Biała Logo_WSFiP
Telefon: +48 33 829 72 12, 19, 26, 41
Fax: +48 33 829 72 21
E-mail: sekretariat@wsfip.edu.pl

http://www.wsfip.edu.pl

Władze uczelni:
Dyrektor Generalny – Mgr Szarlota Binda,
JM Rektor WSFiP – Prof. nadzw. dr hab. Jan Ostoj

 

Osoba do kontaktu: Mgr Ewa Grygierczyk-Ciupak
Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: jbinda@wsfip.edu.pl / +48 338 297 213

 

Profil działalności uczelni:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej – Uczelnia Wyższa założona 1995 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych, prowadząca kształcenie na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Posiada szeroką ofertę edukacyjną odpowiadając na potrzeby rynku pracy zgłaszane za pośrednictwem Konwentu (pracodawcy, pracownicy naukowi, studenci) poprzez różne formy współpracy.

 

Oferta:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:

• Prawo – studia jednolite magisterskie, celem kształcenia jest wszechstronne wykształcenie studentów w zakresie znajomości prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Absolwenci przygotowani do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji prawniczych (sędziowska, prokuratorska, adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza)

• Finanse i rachunkowość – studia I stopnia oraz studia II stopnia, specjalności:
– Administracja skarbowa
– Bankowość
– Finanse przedsiębiorstw
– Gospodarka nieruchomościami
– Rachunkowość
– Rachunkowość i finanse w instytucjach sektora publicznego
– Rachunkowość zarządcza i controling

• Informatyka – studia I stopnia (studia inżynierskie), specjalności:
– Bazy Danych i Technologie Internetowe
– Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne
– Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe
– Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
– Projektowanie Systemów Informatycznych ERP
– Usługi informatyczne w jednostkach administracji publicznej

• Bezpieczeństwo wewnętrzne – I i II stopnia
Studia I stopnia – specjalności:
– Ochrona osób i mienia
– Organizacja i bezpieczeństwo w turystyce
– Zarządzanie bezpieczeństwem
Studia II stopnia – specjalności:
– Bezpieczeństwo i rozwój w Euroregionie
– Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych
– Bezpieczeństwo w biznesie

STUDIA PODYPLOMOWE oraz KURSY – szeroka oferta dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć praktyczne umiejętności z wybranej dziedziny.

 

Certyfikaty i nagrody:

Akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Tytuł „Uczelnia wyższa Roku 2014” – nadawany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

IES – „Top Institution with Internatonal experience”, nadana przez International Education Society w Londynie.

ECDL – akredytacja dla Centrum Egzaminacyjnego ECDL przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nadana decyzją Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.

TELC – Certyfikat TELC – uprawniająca do prowadzenia szkoleń językowych i egzaminów TELC (ang. The European Language Certificates), nadany przez Weiterbildung – Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem