Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawa instytucji: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres:ism logo
ul. Gronostajowa 3,
30-387 Kraków
tel. +48 12 664-67-39 (sprawy ogólne, studia niestacjonarne)
tel. +48 12 664-67-42 (studia stacjonarne)
fax: +48 12 664-69-14
e-mail: ism.sekretariat@uj.edu.pl

 

Instytut Studiów Międzykulturowych został powołany w 2013 roku na bazie Instytutu Studiów Regionalnych, który funkcjonował na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 roku. Został utworzony wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Impuls do jego założenia dali pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wywodzących się z różnych jednostek organizacyjnych i reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Połączyło ich przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny – językoznawstwa, socjologii, historii, literaturoznawstwa, filozofii, antropologii – i potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów dydaktycznych i badawczych. Podstawą takich interdyscyplinarnych studiów i badań stało się kulturoznawstwo.

W sferze działalności naukowo-badawczej pracownicy Instytutu Studiów Regionalnych podejmują problematykę wiążącą się z szeroko pojętymi kontekstami wielokulturowości, mniejszości etnicznych i kontaktu międzykulturowego we współczesnym świecie.

Pracownicy instytutu prowadzą badania w następujących obszarach:

Problematyka wielokulturowości:

•    Teoria i praktyka wielokulturowości
•    Zjawiska i procesy asymilacji, akulturacji i adaptacji grup napływowych do społeczeństw przyjmujących
•    Procesy integracyjne w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo
•    Polityka migracyjna krajów europejskich
•    Polityka migracyjna UE
•    Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
•    Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
•    Zjawiska panetniczności w Stanach Zjednoczonych
•    Romowie w Polsce i Europie

Zarządzanie społeczeństwami wielokulturowymi:

•    Typy pluralizmów etnicznych i rasowych
•    Zróżnicowanie rasowe i etniczne w procesach narodowotwórczych USA, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii
•    Wielokulturowość w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii
•    Zarządzanie wielokulturowością na przykładzie krajów nordyckich
•    Stosunki polsko-irlandzkie w Stanach Zjednoczonych: ewolucja nacjonalizmu etnicznego
•    Stosunki brytyjsko-irlandzkie w perspektywie historycznej i współcześnie
•    Relacje mniejszość/większość na przykładzie Romów w Polsce
•    Konflikty etnopolityczne w Europie

Komunikacja międzykulturowa:

•    Teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej
•    Problematyka odczytywania kultur
•    Zagadnienia recepcji literatury iberoamerykańskiej w Polsce
•    Elementy antropologii wizualnej w komunikacji międzykulturowej
•    Kultura wysoka i kultura popularna w komunikacji międzykulturowej
•    Ludyzm jako element badań kulturowych z perspektywy komunikacji międzykulturowej