Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Nazwa instytucji: Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza BWS_logo_wersja2New2013
Adres: ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 829 72 80
Fax: +48 33 81 00 587
E-mail: bprocner@o2.pl
http://www.tyszkiewicz.edu.pl/

Władze uczelni:
Prezes – Założyciel i Prorektor: Ewa Madoń;
JM Rektor – dr Jerzy Chrystowski

Osoba do kontaktu: Bożena Procner – Kierownik Działu Promocji
Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: +48 506 293 717