Netmedia

Nazwa firmy: Netmedia
Adres: ul. Akademii Umiejętności 69/38, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 8144435
Fax:

E-mail: netmedia@fr.pl

Prezes: Grzegorz Kopel

Osoba do kontaktu: Grzegorz Kopel

 

Profil firmy: