Eurocor sp. z o.o. S.K.A.

Nazwa firmy: Eurocor sp. z o.o. S.K.A.
Adres ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice Eurocor
Telefon: +48 32 201 70 35
fax: +48 32 201 70 35

E-mail: maciej.czekaj@eurocor.eu

Prezes: Jan Badura
Osoba do kontaktu: Maciej Czekaj – doradca zarządu

 

Profil firmy:

EUROCOR sp. z o. o. S.K.A. jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w szczególności w górnictwie. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, utrzymanie oraz projektowanie, a także stworzenie finansowych warunków dla przedsięwzięcia.

 

Oferta:

Zarządzanie przedsięwzięciami finansowymi – zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak:
• opracowanie projekcji zdań inwestycyjnej wraz z pozyskaniem inwestora,
• przygotowanie szczegółowych projektów inwestycyjnych,
• ocena inwestycji,
• montaż finansowy,
• realizacja zadań inwestycyjnych,
• nadzór nad realizacją,
• nadzór nad osiągnieciem rezultatów inwestycyjnych,
• weryfikacja osiągniętych efektów.Montaż finansowy:
• programowanie i stworzenie optymalnych warunków finansowych dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
• pozyskiwanie inwestorów branżowych, finansowych, budżetowych i pomocowych,
• kreowanie systemów rozliczeniowych na podstawie zasobów i potencjałów inwestorów,
• rozliczanie inwestycji.W górnictwie – oferujemy:
• rozpoznanie wstępne i szczegółowe zasobów złóż i warunków geologicznych,
• opracowanie projektu i dokumentacji eksploatacji złoża,
• przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji technicznych do realizacji rozbudowy istniejących lub budowę nowych zakładów górniczych.W górnictwie – realizacja i nadzór nad:
• budową oraz pogłębianiem szybów w zakładach górniczych,
• dostawą zmechanizowanych kompleksów ścianowych, stanowiących kompletne systemy wydobywcze przeznaczone do podziemnej eksploatacji złóż,
• technologią eksploatacji węgla systemami z podsadzką,
• budową infrastruktury transportu urobku – w podziemiu i na powierzchni,
• rozwiązaniami związanymi z uzdatnianiem węgla
• budową stacji odmetanowania i systemów monitoringu procesu odmetanowania,
• wykorzystaniem metanu z pokładów węgla,
• projektowaniem i doborem urządzeń do centralnych
• lokalnych stacji klimatyzacji wyrobisk górniczych.
• rozpoznaniem, monitorowaniem i eliminacją zagrożeń naturalnych w górnictwie podziemnym,
• rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska i rekultywacji środowiska pogórniczego, w tym wyrobisk i infrastruktury powydobywczej,
• rozwiązaniami związanymi z ochroną i bezpieczeństwem pracy

IT – nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie zastosowania systemów GIS w górnictwie:
• zarządzaniu infrastrukturą kopalni: teleinformatyczną, telekomunikacyjną, telewizji przemysłowej i systemów bezpieczeństwa (ppoż itp.),
• zarządzaniu procesem wydobycia węgla,
• zarządzaniu bezpieczeństwem.