ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A.

Nazwa firmy: ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A.
Adres: ul. Kozielska 18, 44-107 Gliwice
Telefon: + 48 32 231 34 16
Fax: + 48 32 231 98 08

E-mail: sekretariat@eesa.pl

Prezes: Witold Kaczmarek
Osoba do kontaktu: Magdalena Sabatowska

Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: magdalena.sabatowska@eesa.pl

 

Profil firmy:

Firma świadczy usługi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych na obiektach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz gospodarki komunalnej. Posiada sprawdzone programy i procedury rozruchu modernizowanych i nowo budowanych bloków energetycznych, w tym z kotłami fluidalnymi.
Przedsiębiorstwo rozwinęło działalność w zakresie ekologii poprzez wykonywanie pomiarów i optymalizację parametrów urządzeń, których efektem jest uzyskiwanie zmniejszenia negatywnych oddziaływań na środowisko przez eksploatowane obiekty energetyczne.