Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Nazwa: SPZOZ Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie Logo_clear
Telefon: +48 32 22 92 000
Fax: +48 32 22 88 220
E-mail: clo@clo.com.pl

Dyrektor: Dr n. med. Mariusz Nowak

Osoba do kontaktu:

Rafał Pawlak
Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: +48 32 735 76 56

Osoba do kontaktu:

Alina Mzyk
Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: +48 32 735 76 26

http://clo.com.pl/

 

Profil:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Celem i zadaniem placówki jest również prowadzenie rehabilitacji następstw po oparzeniach, prowadzenie szkoleń i badań w zakresie urazów oparzeniowych.
Centrum Leczenia Oparzeń prowadzi działalność naukowo-badawczą nad nowymi metodami diagnostyczno-terapeutycznymi w zakresie oparzeń i trudno gojących się ran, epidemiologii, genetyki i przede wszystkim inżynierii tkankowej i komórkowej.
Centrum Leczenia Oparzeń dysponuje najnowocześniejszą w Polsce Pracownią Hodowli Komórek i Tkanek in vitro
z Bankiem Tkanek, posiada również w swojej strukturze Pracownię Hiperbarii Tlenowej, wyposażoną w wieloosobową komorę hiperbaryczną oraz dodatkowo dwie komory jednoosobowe, a także pracownię terapii laserowej, endoskopii
i diagnostyki obrazowej.

 

Certyfikaty i nagrody:

– Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia nr 2013/26 dotyczący potwierdzenia standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego

– Certyfikat TÜV NORD dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008EN, ISO 14001:2004