Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC

Nazwa instytucji: Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC
Adres: 44-100 Gliwice, Rynek 6
Telefon: +48 605 863 534
E-mail: office@ssn.international

Prezes: Agnieszka Łasut
Osoby do kontaktu: Agnieszka Łasut
http://sinotaic.com

Profil instytucji:

Integracja siły intelektualnej, kapitału ludzkiego, myśli technologicznej, a przede wszystkim wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia, potencjał technologiczny oraz know-how śląskich firm i jednostek naukowych było jednym z głównych czynników przemawiających za utworzeniem Klastra.

Cele Klastra IOT
Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy poprzez:

  • integrację podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy,
  • tworzenie wspólnie przez członków klastra globalnych produktów i rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy, które będą oferowane odbiorcom za granicą i w kraju,
  • tworzenie rozwiązań w zakresie IoT we współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami oraz odbiorcami docelowymi, tak aby przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe były opracowywane na potrzeby rynku i znalazły tam praktyczne zastosowanie,
  • wykorzystanie potencjału przemysłu Internetu Rzeczy w procesie transformacji regionu od gospodarki opartej na węglu w stronę najnowocześniejszych technologii,
  • integrację i rozwój, wspierania działalności firm działających w różnych obszarach IoT na Śląsku i stworzenie tu centrum tego strategicznie ważnego przemysłu,
  • stworzenie przykładu doskonałego partnerstwa publiczno- prywatnego obejmującego współpracę wszystkich trzech sektorów: I. administracji, II. biznesu i III. organizacji pozarządowych i instytucji naukowych,
  • stworzenie na Śląsku swego rodzaju centrum wdrożeniowego rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy poprzez integrację rodzimych rozwiązań w regionie,
  • wykorzystanie istniejących funduszy do zbudowania na Śląsku oraz na świecie centrum tworzenia produktów Internetu Rzeczy, których wyróżnikiem będzie bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.

Jednym z fundamentów działania będzie także oparcie na idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tak, aby zapewnić nie tylko rozwój ekonomiczny, ale poprzez to, oraz poprzez charakter tworzonych rozwiązań i wprowadzanie ich lokalnie, podnosić jakość życia obywateli regionu.

Celem będzie także stworzenie nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim umożliwienie firmom z regionu rozwój, ekspansję i w efekcie zdobycie rynków zbytu za granicą dla sprzedaży usług i produktów na skalę globalną.