Agencja Rozwoju Lokalnego

Nazwa instytucji: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.arl_logo_rgb
Adres: 41-200 Sosnowiec, Teatralna 9
Telefon: +48 32 266 50 41
Fax: +48 32 293 37 31
E-mail: arl@arl.org.pl

Prezes: Grzegorz Dąbrowski
Osoby do kontaktu: Anna Kopka, Agnieszka Szopa
http://arl.org.pl

Profil instytucji:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu została powołana w styczniu 1997 roku w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Śląskiego. ARL S.A w Sosnowcu pełni rolę otoczenia biznesu. Wypełniając swoją misję aktywnie współpracuje z samorządami gospodarczymi, instytucjami i agencjami o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz gminami Zagłębia Dąbrowskiego.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu od prawie 20 lat wspiera małe i średnie firmy poprzez instrumenty finansowe, najem przestrzeni biurowej oraz szkolenia i doradztwo.

Efekty?

 • Kilkanaście zrealizowanych z sukcesem projektów unijnych
 • Utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych
 • Konferencje, seminaria oraz spotkania dla biznesu (zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE, funkcjonowanie rynków pracy, pozyskiwanie funduszy unijnych i możliwości rozwoju)
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego
 • Uruchomienie Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego

Współpracujemy z wyższymi uczelniami, bankami, Powiatowymi Urzędami Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, gminami, samorządem gospodarczym, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Realizujemy wspólne cele w oparciu o akredytację i umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Działamy zgodnie z normami ISO 9001:2009.

Wszystkie usługi oferowane przez ARL S. A. w Sosnowcu charakteryzują się mobilnością i elastycznością, dzięki czemu poszczególne rozwiązania dostosowywane są do potrzeb korzystającego z nich przedsiębiorstwa.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. jest również operatorem Sosnowiecki go Parku Naukowo-Technologicznego.

Więcej informacji na www.spnt.sosnowiec.pl

Oferta instytucji:

 1. Usługi finansowe

Na drodze do realizacji najlepszych pomysłów, stają bariery finansowe. Dlatego opracowaliśmy instrumenty finansowe mające za zadanie maksymalizować szanse rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Lokalny Fundusz Pożyczkowy
 • Lokalny Fundusz Pożyczkowy ze środków przekazanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 207-2013
 1. Usługi doradczo – informacyjne

Realia współczesnego świata stawiają informację w centrum naszego zainteresowania, czyniąc ją wartością nadrzędną. Dostęp do rzetelnych i szybkich źródeł informacji może decydować o przewadze konkurencyjnej produktów, usług, a nawet całych przedsiębiorstw. Właśnie dlatego kładziemy szczególnie duży nacisk na rozwój oferty informacyjnej przeznaczonej dla naszych partnerów.

 • Świadczenie Usług Informacyjnych i Doradczych
 • Biuro Doradztwa Zawodowego oraz Pośrednictwa Pracy
 • Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
 1. Usługi szkoleniowe

W ARL wiemy, że przekazywana wiedza procentuje. Właśnie dlatego zapewniamy pełny pakiet szkoleń. Nie tylko aktywizujemy osoby bezrobotne, ale także upowszechniamy „dobre praktyki” biznesowe.

 • Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego

Więcej informacji na www.arl.org.pl

Certyfikaty i nagrody:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu została przyjęta do sieci TELC (The European Language Certificates).