Instytut Maszyn Matematycznych

Nazwa firmy: Instytut Maszyn Matematycznych
Adres: ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa Logo_IMM
Telefon: +48 22 621 78 17
Fax: +48 22 629 92 70

E-mail: sekretariat@imm.or.pl

Dyrektor: dr inż. Marek Hołyński

Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Hołyński

http://www.imm.org.pl

 

Profil firmy:

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym prowadzącym prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie informatyki, zajmującym się od początków swego istnienia budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania (tu właśnie w 1958 r. powstał pierwszy polski komputer XYZ).
Instytut świadczy usługi badawcze i wdrożeniowe zarówno dla administracji państwowej i samorządowej, jak i dla podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Główne kierunki badawcze i aplikacyjne to:
 • modelowanie i wirtualna rzeczywistość dla robotyki,
 • elektroniczny podpis i algorytmy oraz techniki uwiarygodniania,
 • cyfrowe urządzenia identyfikacji biometrycznej,
 • zastosowania technik semantycznych,
 • systemy zdalnego nauczania oraz mobilnego e-learningu,
 • zarządzanie dokumentami,
 • technologie internetowe zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • technologie udostępniające rozwiązania informatyczne niewidomym.

 

Oferta:

Instytut Maszyn Matematycznych oferuje usługi z zakresu:

 • technologii informatycznych stosowanych do weryfikacji wiarygodności przesyłanych danych cyfrowych (n. różnorodne formy podpisu elektronicznego, metody jego certyfikacji, testowania i interoperacyjności);
 • uwierzytelniania dokumentów oraz identyfikacji tożsamości, z uwzględnieniem zarówno metod konwencjonalnych jak i biometrycznych;
 • modelowania i symulacji procesów, w tym race badawcze dotyczące symulatorów robotów;
 • antyterrorystycznych i e-treningu operatorów robotów;
 • e-learningu raz m-learningu zarówno dla sektora edukacyjnego jak i korporacyjnego z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii;
 • elektronicznych systemów zarządzania dokumentami;
 • interfejsów alternatywnych i multimodalnych oraz emulatorów klawiatury brajlowskiej;
 • tworzenia map semantycznych środowiska przy użyciu laserowych systemów pomiarowych 3D montowanych na robotach.

Instytut zrealizował wiele projektów, które dotyczyły informatyzacji przedsiębiorstw i miały na celu poprawę produktywności, poszerzenie zdolności do kooperacji oraz zdynamizowanie promocji przedsiębiorstwa w sieci.

 

Nagrody i certyfikaty:

INVENTO – First International Exibition of Inventions

 • Złoty medal za biometryczny terminal odczytu układu żył VeinGuard
 • Złoty medal za Encyklopedię Geograficzną dla niewidomych (wspólnie z P.H.U. Impuls)
 • Brązowy medal za System Klasyfikacji Obiektów 3D on-line w obrazie kamery robota
 • Brązowy medal za Platformę e-learningową Tele Edu LMS 2.0.

Nagrody specjalne TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOTIATION za

 • Multimedialną Encyklopedię Geograficzną dla niewidomych (wspólnie z P.H.U. Impuls)
 • Platformę e-learningową Tele Edu LMS 2.o.

XV Międzynarodowy Salo Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2012”  w Moskwie

 • Złoty medal za biometryczny system kontroli dostępu XChronosBio.
 • Brązowy medal dla technologii dokMistrz 2.o.

Konkurs EUREKA na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA

 • Złoty medal oraz Puchar konkursu Brussels Eureka za technologię e-learningową TeleEdu TM 2.o.
 • Srebrny medal za Platformę do projektowania trenażerów komputerowych.
 • Brązowy medal za System Kontroli Dostępu XChronosBio wykorzystujący techniki biometryczne, w tym innowacyjną technikę odczytu układu żył.

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) za

 • Technologię e-learningową TeleEdu TM 2.0.
 • Platformę do projektowania trenażerów komputerowych.