Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Nazwa: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

Adres: ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice Logo_clear
Telefon: +48 32 231 73 19, 32 231 71 50, 32 330 23 89
Fax: +48 32 231 70 26
E-mail: office@iitis.pl

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
Osoba do kontaktu:

https://www.iitis.pl/

 

Profil:

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN)jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.