Formy wspierania innowacyjności – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Zmodyfikowane zostały m.in. zasady udzielania kredytu innowacyjnego oraz premii technologicznej, tj. wsparcia adresowanego do firm z sektora MŚP inwestujących w innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj dalej Formy wspierania innowacyjności – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów