Kredyt na innowacje technologiczne – zapraszamy do konsultacji projektu ustawy

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej. Celem nowelizacji jest określenie zasad udzielania kredytu technologicznego szczególnie dla firm sektora MSP inwestujących w innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dokument 31 marca 2015 r. trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zapraszamy do zgłaszania uwag do 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej Kredyt na innowacje technologiczne – zapraszamy do konsultacji projektu ustawy

Aktualizacja harmonogramu PO PC 2014-2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa (POPC). W zaktualizowanej wersji harmonogramu w ramach poddziałań: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury wydłużono planowany termin naborów do III kwartału 2015 r.

Czytaj dalej Aktualizacja harmonogramu PO PC 2014-2020