Jaki jest poziom cyfryzacji poszczególnych krajów UE?

DESI (ang. Digital Economy and Society Index) to wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej.  Stanowi on punkt wyjścia we wdrażaniu strategii jednolitego rynku cyfrowego i obrazuje poziom cyfryzacji poszczególnych krajów UE. W najnowszym badaniu Polska uzyskała wynik na poziomie 0,38 i zajęła 23 miejsce na liście 28 państw członkowskich UE.

Czytaj dalej Jaki jest poziom cyfryzacji poszczególnych krajów UE?

Raport „Społeczeństwo informacyjne 2009-2014”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013”. Z raportem można się zapoznać pod tym linkiem: http://www.stat.gov.pl

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań statystyki publicznej z lat 2009-2013, dotyczące wybranych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wprowadzone w niniejszej edycji nowe zagadnienia, dotyczące m.in. innowacyjności sektora ICT, chmury obliczeniowej, korzystania z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez dzieci.

(ze wstępu)

Źródło: GUS