Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w dniach od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 października 2015 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady ubiegania się i otrzymania wsparcia na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej poza granicami RP oraz sposobów wypełniania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu LSI.

Dodatkowo tematem szkolenia będzie omówienie zasad wynikających z umowy o dofinansowanie, mających wpływ na prawidłową realizację projektu.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-4-poir-28-10-2015-r-warszawa

Źródło: Portal Innowacji