Smart City i ochrona zdrowia – relacja z konferencji Śląskiego Klastra ICT

W dniu 25 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się Konferencja Śląskiego Klastra ICT: Ochrona zdrowia w inteligentnym mieście. Nad wydarzeniem honorowy patronat objęli Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk i Wicemarszałek Województwa Ślaskiego Mariusz Kleszczewski.

Głównym tematem konferencji było przybliżenie idei Smart City – inteligentnego miasta, a także zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań dla regionu w zakresie ochronie zdrowia, które w przyszłości ułatwią życie pacjentom.

Marszałek Mariusz Kleszczewski otwiera konferencję
Marszałek Mariusz Kleszczewski otwiera konferencję

Konferencję otworzył marszałek Mariusz Kleszczewski, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na brak istniejącej platformy e-zdrowia, która na poziomie regionalnym zintegrowałaby wszystkie istniejące systemy informatyczne funkcjonujące w ochronie zdrowia na terenie województwa. Podkreślił chęć zrealizowania w przyszłości tego, co dziś jest projektowane w ramach Śląskiego Klastra ICT, tak aby Śląsk nadał ton w szerokiej skali procesom teleinformatycznym w medycynie. Marszałek zwrócił także uwagę na problemy związane z urbanizacją, która w województwie śląskim sięga 75 % i jest najwyższa w kraju. Jest to ważny czynnik, który należy brać pod uwagę planując rozwój regionu.

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Ten problem poruszył także w swoim wystąpieniu Andrzej Goleń ze Śląskiego Klastra ICT. Tłumacząc czym jest Smart City, zwrócił uwagę, że sama idea inteligentnych miast narodziła się jako odpowiedź na problemy coraz bardziej zaludnionych aglomeracji i metropolii. Obecnie ponad 70% ludzi w Europie mieszka w miastach – mówił, a obecny wiek to czas wielkiej urbanizacji, dlatego też problemy, z którymi mierzą się miasta łatwiej rozwiązać korzystając z metod interdyscyplinarnych.

Smart City można rozumieć jako umiejętność wykorzystania zasobów informacyjnych dotyczących wszystkich sfer aktywności miasta lub aglomeracji, na które pomiędzy atrakcyjną i funkcjonalną przestrzenią, innowacyjną gospodarką składa się także komfort życia mieszkańców, którego nieodłączną cechą jest ochrona zdrowia i czyste środowisko. W 2011 roku Rada Europejska uruchomiła inicjatywę Smart Cities jako europejski projekt dla uzyskania wzrostu efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 poprzez rozwój technologii ograniczających zużycie energii w miastach. Z kolei od zeszłego roku przy Komisji Europejskiej działa Smart Cities & Communities Innovation Partnership – partnerstwo, którego zadaniem jest integracja sektorów energetyki, transportu i ICT zostały na potrzeby miast, wsparcie dla tworzenia centrów innowacyjności. Integracja różnych dziedzin gospodarki sprzyja poprawie komfortu życia. Miasta muszą globalnie spojrzeć na problemy swoich mieszkańców, w tym przyjrzeć się bliżej ochronie zdrowia.

Propozycje Śląskiego Klastra ICT przedstawione przez Leszka Żychonia i Borysa Czerniejewskiego wpisują się w ten trend. Warto tu wymienić pozostający w fazie badawczej projekt Interoperacyjne systemy informacyjne w efektywnym i bezpiecznym zarządzaniu wrażliwymi danymi medycznymi oraz jednostkami służby zdrowia na poziomie regionu oraz inne rozwiązania przygotowane przez klaster: Regionalną Platformę Usług Publicznych czy projekt Zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnego konurbacji katowickiej oparty o ekspercką e-platformę współpracy samorządów i podmiotów gospodarczych. Klaster rozwija także koncepcje związane z zarządzaniem ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji, o których opowiedział, w kontekście zarządzania szpitalem prof. Andrzej Białas z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, uczestnika Śląskiego Klastra ICT. Innym problemem na jaki zwrócono uwagę w czasie konferencji jest integracja pomiędzy systemami szpitali a USC. Szeroko o problemach z tym związanych opowiedział Jan Krzysztof Wojtala z firmy Technika IT.

Maciej Turek - przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Maciej Turek – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

O tym gdzie szukać pieniędzy na innowacyjne projekty mówił w swoim wystąpieniu przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Maciej Turek z Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji. Opowiadając o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 wskazał, że również w nim będzie można znaleźć źródła finansowania dla projektów związanych z ochroną zdrowia. O tym, że cyfryzacja może podnieść bezpieczeństwo pacjentów mówił dr inż. Kajetan Wojsyk, zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Stosowanie kodów może zapobiec zdarzającym się jeszcze ciągle pomyłkom w podaniu leków, a wprowadzenie systemu e-recept ułatwi pacjentom zapoznanie się ze wskazaniami do stosowania leków, które do dziś lekarze często zapisują w nieczytelny sposób na kartkach papieru.

Podczas konferencji wystąpili także goście z zagranicy. Dr inż. Grzegorz Szewczyk z Centria University of Applied Sciences w Finlandii przybliżył źródła innowacyjności fińskiego społeczeństwa i systemowe rozwiązania jakie są stosowane w ochronie zdrowia. O tym jak innowacje wpływają na gospodarkę, zwłaszcza na przemysły kreatywne mówił także Keith Shortley z klastra Made in Śląsk. Obaj zagraniczni prelegenci zauważyli, że polska gospodarka jest mało innowacyjna i pod tym względem wraz z Bułgarią i Rumunią zajmujemy w rankingach jedne z ostatnich miejsc w Europie.

dr inż. Grzegorz Szewczyk (Centria University of Applied Sciences w Finlandii)
dr inż. Grzegorz Szewczyk (Centria University of Applied Sciences w Finlandii)

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób – urzędników administracji centralnej i samorządowej, dyrektorów szpitali oraz przedsiębiorców i uczestników klastra.

Nasza konferencja to podziękowanie wszystkim zarządom województwa od 2000 roku za kontynuację strategii rozwoju, podziękowanie za dorobek RIS, a z drugiej strony pokazanie siły ICT leżącej w projektach multidyscyplinarnych, które muszą być priorytetem w okresie 2014-2020. Projekty te, oparte na interoperacyjności, w dużej mierze określą tempo i poziom wzrostu innowacyjności, wyznaczając miejsce Śląska na mapie gospodarczej Polski i Europy – mówił po konferencji Jerzy Gałuszka – pełnomocnik Rady SEMTECH, jednego z liderów klastra.

Dodaj komentarz