Rada Śląskiego Klastra ICT

Zgodnie z paragrafem 5 ust.5 Regulaminu Śląskiego Klastra ICT, Zarząd Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT, Koordynatora Śląskiego Klastra ICT, powołał w dniu 14 stycznia 2016 r. Radę Klastra.

Skład Rady Klastra I kadencji 2016-2020:

  • Piotr Wojtas – Przewodniczący Rady;
  • Jerzy Gałuszka
  • Leszek Żychoń

Rada Klastra jest organem doradczym dla Koordynatora Klastra. Składa się ona z minimum trzech członków. Kadencja Rady trwa cztery lata.