Publikacja „Inwentaryzacja klastrów w Polsce”

W 2015 roku PARP przeprowadziła m.in. inwentaryzację klastrów w Polsce, która skoncentrowała się na ustaleniu stanu faktycznego liczebności funkcjonujących w kraju klastrów. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

PARP na podstawie różnych źródeł zebrała podstawowe dane o klastrach, potencjalnych klastrach, inicjatywach klastrowych i innych strukturach tego typu, a następnie sprawdzono je i uzupełniono.  W kolejnym kroku zweryfikowano pogłębione dane na temat klastrów i ich członków, pozyskane bezpośrednio z organizacji klastrowych (tj. koordynatorów) w oparciu o wymogi formalne oraz kryteria wynikające z przyjętej definicji klastra. W wyniku tych działań ustalono populację klastrów, której liczebność, jak również charakterystyka, jest pochodną ilości i jakości pozyskanych informacji (przypadki  odmowy udzielenia informacji lub informacji niekompletnych).

Z publikacją można się zapoznać pod tym linkiem:

Pobierz raport (pdf)

Źródło:PARP