Przegląd klastrów ICT w województwie śląskim

Zachęcamy do zapoznania się z raportem opracowanym w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, w których przedstawiony został stan rozwoju klastrów w sektorze ICT w województwie  śląskim. Ekspertyza dotyczy dwóch obszarów merytorycznych. Pierwszy z nich to przegląd istniejących/działających klastrów ICT w województwie śląskim, drugi dotyczy analizy potencjału klastrów w województwie śląskim.

Ekspertyza powstała dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych informacji o klastrach oraz sektorze ICT, a także bezpośrednie informacje od klastrów. Dzięki temu w ekspertyzie przedstawione zostały informacje prezentujące stan rozwoju klastrów sektora ICT w województwie śląskim na początku 2015 r.

Zapoznaj się z publikacją

Źródło: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych – Obserwatorium ICT