Program Polska Cyfrowa przyjęty przez Komisję Europejską

W dniu 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła oficjalnie program operacyjny Polska Cyfrowa. Tym samym można będzie rozpocząć jego realizację, w tym uruchomienie naboru pierwszych wniosków. Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Program operacyjny Polska Cyfrowa to autorski program Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC), który kompleksowo podchodzi do zagadnień rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście wykorzystania technologii innowacyjno-komunikacyjnych. MAC wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Dlatego priorytetami PO PC są:

  1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro)
  2. E-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro)
  3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro)

Budżet programu ze środków unijnych to w sumie blisko 2,2 mld euro, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Pobierz:

Dodaj komentarz