Prezentacje z konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji Platforma informacyjna w segmencie planowania przestrzennego i rozwoju systemu transportu:

Prezentacja doświadczeń w zakresie integracji gospodarki zarządzania przestrzennego, transportu i komunikacji
w woj. dolnośląskim –  dr inż. Maciej Borsa (Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu)

Pobierz (pdf)

Śląska specyfika – rozproszenie informacji i danych u gestorów i zarządców, Piotr Trybuś (Śląski Klaster ICT – INKOM)

Pobierz (ppt)

Projekt platformy SK ICT, Leszek Żychoń (Śląski Klaster ICT – Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT)

Pobierz (ppt)

Dlaczego warto agregować informacje – jakie zyski z powstania platformy będzie miała administracja?,
Jan Gregorowicz (Śląski Klaster ICT – INKOM)

Pobierz (ppt)

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w administracji publicznej, prof. Andrzej Białas
(Śląski Klaster ICT – ITI EMAG)

Pobierz (ppt)

Rola i zakres danych wejściowych w raportowaniu środowiskowym ciągów komunikacyjnych, dr inż. Rafał Żuchowski (Biuro
Ochrony Środowiska Ekosound)

Pobierz (pptx)

Badania geograficzne na rzecz wiedzy o komponentach przestrzeni regionu i jej zmianach, dr Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski)

Pobierz (pptx)

System wspomagania decyzji wykorzystujący zasoby informacji przestrzennej na przykładzie OPI-TPP, Adam Hamerla (Główny Instytut Górnictwa)

Pobierz (ppt)

Doświadczenia zastosowania GIS w interdyscyplinarnych projektach naukowo-badawczych, dr inż. arch. Justyna Gorgoń (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)

Pobierz (ppt)

Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWIC
dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)

Pobierz (ppt)

 

 

Dodaj komentarz