Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Historii Komputerów i Informatyki a Muzeum Techniki

Uznając potrzebę aktywizacji działań pozwalających zachować dla przyszłych pokoleń świadectwa rozwoju informatyki światowej i polskiej Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, członek Klastra, oraz Muzeum Techniki w Warszawie podpisały 23.06.2016 r. porozumienie zacieśniające współpracę

Muzea postanowiły o:

  • Organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i popularno-naukowych dotyczących historii rozwoju teleinformatyki,
  1. Podjęciu działań edukacyjnych i promocyjnych, w obszarze popularyzacji historii powstawania i rozwoju informatyki światowej,
  2. Wspólnym organizowaniu wystaw i przygotowaniu publikacji,
  3. Inicjowaniu wspólnych projektów badawczych i wydawniczych.