Podpisano list intencyjny ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prezes Zarządu Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT, Koordynatora Śląskiego Klastra ICT – Leszek Żychoń podpisali list intencyjny o współpracy.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to największa uczelnia medyczna w województwie śląskim i jedna z największych w kraju. Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi aktualnie 1201 nauczycieli akademickich (123 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych SUM oraz 164 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego). Wielu przedstawicieli kadry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczy w pracach gremiów pozauczelnianych, m.in. komitetów Polskiej Akademii Nauk, instytutów i towarzystw naukowych oraz wojewódzkiego i krajowego nadzoru specjalistycznego.

Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce (w ostatnim 25-leciu blisko 60 000 publikacji ogółem). Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności, zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii.

Śląski Klaster ICT zrzesza jednostki naukowe, przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze ICT. Obecnie liczy 40 uczestników.