Okrągły stół ds. polityki klastrowej

W dniu 23 października 2014 w Gliwicach w Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE” odbyła się trzecia konferencja z cyklu Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej –  Dialog Krajowy, zatytułowana „Klastry w nowej perspektywie programowania – kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym na lata 2014-2020. Inicjatorem spotkania przedstawicieli różnych klastrów była Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju. Wydarzenie było częścią realizacji projektu CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in suport of emerging issues and cross-sectoral themes.

W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania oraz jej nowymi uwarunkowaniami przedstawiono kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym w nowej perspektywie programowania 2014 – 20. Przedstawiciele Śląskiego Klastra ICT wzięli także udział w konsultacjach społecznych dotyczących kryteriów wyłaniania Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania oraz zamieszczonymi na stronie organizatora prezentacjami.

Dodaj komentarz