System ZAM

Według NIK, 95% jednostek budżetowych kontrolowanych m.in. pod względem kontroli zarządczej i zamówień publicznych jest ocenianych negatywnie.
System ZAM jest narzędziem ułatwiającym wydatkowanie pieniędzy publicznych zgodnie z prawem i w sposób transparentny. Wspomaga zarządzanie, ewidencję i kontrolę zamówień na dostawy towarów i usług oraz prawidłowe przygotowanie przetargów.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

ORGANIZACYJNE

 • Usprawnienie i skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Natychmiastowy dostęp do szczegółowych danych o postępie spraw
 • Uporządkowanie wniosków składanych w całej jednostce
 • Ułatwianie zakupów jednostkom organizacyjnym Zamawiającego
 • Kontrola wykonania umów na dostawy towarów masowych

PRAWNE

 • Kontrola progów przetargowych i zapobieganie dzieleniu zamówień
 • Przejrzystość procedur
 • Ułatwienie kontroli rzeczowej i finansowej na różnych poziomach uprawnień
 • Eliminacja błędów związanych z dokumentacją papierową

EKONOMICZNE

 • Eliminacja zbędnych wydatków
 • Lepsze warunki handlowe dzięki komasacji podobnych zamówień (grupy zakupowe)
 • Bieżący monitoring realizowanych wniosków oraz wydatków

WDROŻENIA:

Uniwersytet Śląski
Politechnika Śląska